Unia Europejska

blank
SMILECLINIC PLUS SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt POIR.06.02.00-22-0273/21.

Celem projektu jest: zwiększenie odporności SmileClinic Plus Sp. z o.o. na skutki pandemii Covid-19 oraz podobne kryzysy dzięki cyfryzacji usług.

Dofinansowanie projektu z UE: 161 500 PLN.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.