Projektowanie uśmiechu

Piękny uśmiech można zaprojektować. Na podstawie wielu badań i analiz stworzono uśredniony wzorzec uśmiechu, który pozwala zastosować go do ustalenia indywidualnego wzorca leczenia dla każdego Pacjenta. Proces ten składa się z wykonania szeregu fotografii twarzy i uzębienia Pacjenta na podstawie których, lekarz odnosząc się do ustalonego wzorca wykonuje analizę, przeprowadza planowanie i wykonuje wizualizację cyfrową i/lub wizualizację w postaci „próbnego uśmiechu”. Dzięki takiej procedurze Pacjent może zobaczyć z dużym przybliżeniem efekt docelowego leczenia zanim on się rozpocznie a lekarz może ocenić zakres niezbędnych działań potrzebnych do osiągnięcia takiego rezultatu.

inline17


© Copyright - Smile Clinic