Bożena Krzyżanowska

Bożena Krzyżanowska


Od 22 lat aktywnie asystuje przy zabiegach stomatologicznych. Od samego początku pracuje z Krzysztofem Chmielewskim. Ma wieloletnie doświadczenie w asystowaniu przy zabiegach chirurgicznych i implantologicznych.
Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu: periodontologii, higieny i profilaktyki, pierwszej pomocy oraz marketingu w stomatologii.
Ceni sobie życie blisko natury. Lubi aktywny wypoczynek.


© Copyright - Smile Clinic